Velfungerende vandværk leverer dit vand

 

Gamby-Hindevad Vandværk blev grundlagt i sommeren 1967 og renoveret i 2006. Det er et tidstypisk vandværk med berisling i tårn og åbne sandfiltre til rensning af vandet.

I de senere år har der været fokus på renovering af ledningsnettet. Det er blevet digitalt opmålt og rørstrækningerne udskiftes løbende. Desuden opsættes der løbende målerbrønde hos de enkelte forbrugere.