Indvindingsboringer

 

Vandværket har 2 boringer i umiddelbar nærhed af vandværket, hvorfra vandet til forbrugerne indvindes.Gamby-Hindevad Vandværk indvinder årligt ca. 90.000 m³ vand.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

 

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Resultatet af prøverne lægges altid ind på hjemmesiden under seneste kvalitetskontrol.