Herunder ses et link til kortet over vandværkets forsyningsledninger

 

http://kortviser.dk/

Bruger: gambyhindevad
Password: 4Ga8mbYH

 

Kortet er målfast men placeringen af nogle af ledningerne er skønnet. Dette er angivet. Alle målerbrønde er GPS opmålt.