Aflæsning af vandmålere

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses. Det sker via værkets bogholderi som varetages af Vandværkernes Edb-service.

Spørgsmål omkring måleraflæsning kan rettes til Vandværkernes Edb service på telefon 75 39 32 55.