Gamby-Hindevad Vandværk

- forsyner ca. 460 forbrugere med rent drikkevand.

 

 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vandværkets smed straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer og der udpumpes årligt mellem 100.000 m³ og 110.000 m³ vand.

 

Hårdhed

Drikkevandet fra vandværket er hårdt vand på 19,8 H-grader. Vejledende 5 - 35 H-grader.